Aikido (ai: гармонія; ki: дух, енергія; do: шлях) Шлях гармонії енергії.

 • Ai-hanmi (ai: тот самий; han: половина; mi: тіло) Уке і наге стоять обличчям один до одного в однойменних стойках: пр/пр или лів/лів.)
 • Aiki Jinja: Храм збудований О-сенсеєм в Івама в честь Айкідо.
 • Arigato Спасибі.
 • Atemi (ate: удар; mi: тіло) Удар.
 • Awase (awase: узгоджувати) Координувати і приспособлювати ваші рухи до рухів нападаючого.
 • Bokken/bokuto: (bo/bok-: дерев’яний; ken/to:меч) Дерев’яний меч. Budo (bu: воєнний; do: шлях) Шлях Воїна.
 • Bukiwaza (buki: Зброя; waza: техніка) Техніка зі зброєю.
 • Chudan (chu: середній; dan: рівень)
 • Dan (dan: рівень) рівень чорного пояса.
 • Yudansha: (yu: володіти; sha: людина) Людина, яка володіє чорним поясом .
 • Shodan (sho: первый) Перший дан.
 • Nidan Другий дан.
 • Sandan Третій дан.
 • Yondan/Yodan:< Четвертий дан.
 • Godan П’ятий дан.
 • Rokudan Шостий дан.
 • Nanadan Сьомий дан.
 • Hachidan Восьмий дан.
 • Kudan/ Kyudan:< Дев’ятий дан.
 • Udan Десятий дан.
 • Deshi (de: молодий; shi: дитина) Студент, який навчається у Майстра.
 • Do Шлях
 • Dojo (do: шлях; jo: місце) Місце для навчання.
 • Domo Arigato Gozaimasu / gozaimashita: Ввічлива форма подяки.
 • Dori/Tori: Захват.
 • Doshu Лідер школи. В Айкідо першим дошу був О-Сенсей.
 • Dozo Команда: вперед, почати.
 • Furikaburu (furi: Підняти зброю над головою; kaburu: за голову) Підйом меча чи джо в позицію над головою для удару.
 • Futari-dori (futari: двоє; dori: захват) Двоє нападаючих тримають наге.
 • Gaeshi/Kaeshi: Поворот.
 • Gedan (ge: нижній; dan: рівень) Нижній рівень.
 • Gi (gi: Одяг)
 • Keikogi (keiko: тренування) Одяг для тренування в воєних мистецтвах.
 • Gyaku-hanmi (gyaku: протилежна; han: половина; mi: тіло) Уке і наге стоять обличчям один до одного в різнойменних стойках: пр/лів чи лів/пр.
 • Hai - Так.
 • Hakama Традиційні японські юбка- брюки. Носяться з 1-го дана; в Скандинавії з 3-го кю.
 • Hanmi (han: половина; mi: тіло) Позиція (СТОЙКА) в Айкідо, в якій попереду стояча нога направлена вперед, а позаду стояча нога - приблизно під прямим кутом (T-форма).
 • Hanmi-handachi (han: половина; mi: тіла; han: половина; dachi: стойки) Уке стоїть, а наге сидить (в сейза).
 • Hantai Протилежний.
 • Happo-giri (ha-: вісім; po: напрям; giri: рубати) Рубати на вісім сторін з бокеном чи джо.
 • Hara (Живіт) Нижня область живота - Ваш фізичний і духовний центр. Точка рівноваги.
 • Hayagaeshi (haya: швидкий; gaeshi: поворот) Круговий рух (зазвичай з Цкі но Камає) зразу в йокомен-учі без зупинки для блоку, який являється частиною цього руху.
 • Henka-waza (henka: варіація; waza: техніка) Варіація базової техніки.
 • Irimi (iri: вхід; mi: тіло) Техніки, в яких наге знаходиться позаду уке.
 • Jiyu-waza (jiyu: вільна; waza: техніка) Тип тренування, де наге імпровізує, вільно вибираючи техніки.
 • Jo (jo: палка)Дерев’яна палка .
 • Jodan (jo: верхній; dan: рівень)
 • Jo-dori (jo: палка; dori: захват) Техніка відбирання джо у атакуючого (учі). 10 варіацій.
 • Kaiten (повертати)
 • Kaeshi-waza (kaeshi: поворот; waza: техніка) Контр-техніка.
 • Kamae ( kamae: стойка) Стойка готовності.
 • Kakari-geiko (kakari: постійні атаки; geiko/keiko: тренування) Нападаючі (уке) атакують один за другим.
 • Kata (1) Плече. (2)Певна послідовність рухів. Використовується для вивчення техніки і принципів Айкідо в тренуванні зі зброєю.
 • Katana Японський меч.
 • Katate (kata: одна; te: рука) Захват одною рукою за руку.
 • Katame-waza (katame: утримувати; waza: техніка) Техніки, які закінчуються утримуванням противника.
 • Ken Японський меч.
 • Ken-tai-jo (ken: меч; tai: проти; jo: палки) Ряд технік зі зброєю, в яких використовуються Джо для захисту проти меча/бокена.
 • Ki ( ki: енергія, дух) Життєва сила тіла.
 • Kiai (ki: енергія, дух; ai: гармонія) крик.
 • Kihon (ki: важливий, цінний; hon: основний) Базова техніка.
 • Ki-musubi ( ki: енергія, дух; musubi: взаємний зв’язок ) Відчуття намірів і рухів противника.
 • Ki-musubi no Tachi ( ki: енергія; musubi: взаємний зв’язок; no: належність до; tachi: меч) Шосте кумі-тачі ( меч без звука).
 • Ki no Nagare (nagare: потік) Продвинутий тип тренувань в динаміці.
 • Kohai (ko: позаду; hai: колега) Молодший учень.
 • Kokyu (kokyu: дихання) Координація дихання, енергії і рухів тіла.
 • Koshi Бедро.
 • Kotai (Зміна) Команда, коли нападаючий і уке міняються ролями.
 • Kote (ko: маленький; te: рука) Зап’ястя.
 • Kubi Шия.
 • Kumi-tachi (kumi: об’єднуватися; tachi: меч) Парна практика з мечем : 5 основних форм плюс варіації.
 • Kumi-jo (kumi: об’єднуватися; jo: палка) Парна практика з джо : 10 основних форм плюс варіації.
 • Kuro-obi (kuro: Чорний; obi: Пояс) Чорний пояс.
 • Kyu (kyu: Учнівський рівень) в Айкідо з 6-го кю і до 1-го кю (перед 1-м даном)
 • Ma-ai (ma: дистанція; ai: гармонія) Потрібна відстань (дистанція) між наге і уке.
 • Mawatte (mawatte: Поворот) Команда.
 • Menkyo kaiden: (menkyo: Ліцензія, диплом; kai: Все, den: Передача) Самий високий диплом, підтверджуючий освоєння всіх технік в даній системі воєнних мистецтв.
 • Mudansha ( mu: Не один; dan: рівень; sha: людина) Людина, яка не має чорного пояса.
 • Musubi ( musubi: зв’язок) Те саме, що кі-мусубі: відчуття єднання з намірами і рухами вашого противника.
 • Nage (1) (nage: Кидок) Техніка кидків в Айкідо. (2) В Айкідо: той, хто виконує техніку.
 • Nagare потік.
 • Ni-nin gake: (ni: два; gake: Напад) Два уке атакують наге.
 • Obi Пояс.
 • Omote (omote: передня сторона) Вхід.
 • Onegaishimasu (o-negai: побажання) Японський стандартний вираз при побажанні будь-чого. Використовується як звертання для прохання до партнера попрактикувати з вами.
 • O-sensei (o: great; sensei: учитель, майстер) Морихей Уесіба, засновник Айкідо (1883-1969).
 • Owari/owarimasu: (owari: Кінець) Команда - закінчення заняття.
 • Randori (ran: Безпорядок; dori: захват) Вільний стиль, імпровізація в підборі технік при декількох нападаючих.
 • Rei (rei: Уклін, вдячність)
 • Ryu (ryu: Школа)
 • Sempai (sem: Попереду; pai/hai: Колега) Старший учень.
 • Sensei Учитель, майстер.
 • Seiza (sei: Правильний; za: сидіти) Традиційний японський спосіб сидіти на колінах.
 • Shihan (shi: учитель; han: приклад) Представник системи Будо, починаючи з 6-го дану.
 • Shiho (shi: чотири; ho: напрям) Чотири напрями.
 • Shiho-giri (shi: чотири; ho: напрями; giri: рубати) рубати на чотири сторони мечем.
 • Shiho-tsuki (tsuki: тичок) цкі з джо на чотири сторони.
 • Shikko Ходьба на колінах.
 • Shiro-obi (shiro: білий; obi: пояс) Білий пояс.
 • Shomen(1): (sho: Правильний; men: перед) Стіна в додзе, на якій висить портрет О-Сенсея.
 • Sode Рукав
 • Soto Назовні.
 • Suburi Основний удар з джо чи бокеном.
 • Suwari-waza (suwari: Сидіти; waza: техніка) Техніки, які виконуються в сейза.
 • Tachi-dori (tachi: меч; dori: захват) Захисна техніка без зброї проти атак мечем. 10 варіацій.
 • Tai-jutsu (tai: тіло; jutsu: техніка) Техніка Айкідо без зброї.
 • Tai no Henko: ( tai: тіло: henko: Повертатися навколо) Основне тренування: поворот на 180 градусів, в той час, коли уке захоплює зап’ястя наге.
 • Tai sabaki: (tai: тіло; sabaki: Переміщати, ухилятися) Рух з лінії нападу.
 • Takemusu Aiki: (take: Воєнний; musu: народжуваний; ai: гармонія; ki: енергія, дух,) Термін, який використовував О-сенсей, щоб описати найбільш продвинутий рівень практики в Айкідо: спонтанне використання і створення технік через повне розуміння базових принципів.
 • Tanren Uchi: (tan: Підробляти ren; Практикувати; uchi: Удар) Практика ударів по шині с субурі-бокеном, щоб розвинути силу бедер і навчитися видавати максимально сильний удар.
 • Tanto (tan: короткий; to: меч) Ніж.
 • Tanto-dori (tan: короткий; to: меч, dori: захват) Техніка відбирання ножа.
 • Tobu ukemi: (tobu: Скачок, летіти; ukemi: страховка, падіння) Висока страховка.
 • Uchi (3) (uchi: Всередині).
 • Uchi-deshi (uchi: Всередині; deshi: учень) Учень, проживаючий весь час в Додзе і допомагаючий сенсею по господарству.
 • Uchi-tachi (uchi: удар; tachi: меч) В парній практиці з мечем: атакуючий.
 • Uke (1) В техніках без зброї: атакуючий, той кого кинули.
 • Uke (2) В техніках с джо: той, хто захищається.
 • Ukemi (uke: приймати; mi: тіло) Страховка.
 • Uke-tachi В техніках с мечем: той, хто захищається
 • Ushiro Назад.
 • Waza Техніка.
 • Yokomen (yoko: бік; men: Обличчя) Бік голови.
 • Yokomen-uchi (yoko: бік; men: Обличчя; uchi: удар) Удар ребром руки, джо, бокеном чи танто в бокову частину голови / висок.
 • Yoko ukemi: (yoko: бік; ukemi: страховка) Бокова страховка.
 • Yudansha Той, хто має рівень чорного пояса.
 • Zengo-giri (zen: Вперед; go: Назад; giri: рубати) Практика рубаючих рухів з мечем вперед і назад послідовно
 • Zengo- tsuki: (zen: Вперед; go: Назад; tsuki: Тичок) Те же саме, але цкі з джо.
Designed by Max Pronko Такемусу Айкі. Всі права захищені 2008